sd2Công dụng

Hỗ trợ trực tuyến

KHAY, CHẬU TRỒNG RAU

 • Chậu ghép trồng rau thông minh (1 bộ)

  Chậu ghép trồng rau thông minh (1 bộ)

  Chậu ghép trồng rau thông minh (1 bộ)
  Kích thước: D50 x R50 x C23 cm
  Chất liệu: Nhựa chịu nhiệt cao cấp
   

  Giá cũ: 220.000 đ

  Giá KM: 220.000 đ

  Đặt hàng
 • Chậu ghép trồng rau thông minh (2 bộ)

  Chậu ghép trồng rau thông minh (2 bộ)

  Chậu ghép trồng rau thông minh (2 bộ)
  Kích thước: D100 x R50 x C23 cm
  Chất liệu: Nhựa chịu nhiệt cao cấp

  Giá cũ: 450.000 đ

  Giá KM: 450.000 đ

  Đặt hàng
 • Chậu ghép trồng rau thông minh (3 bộ)

  Chậu ghép trồng rau thông minh (3 bộ)

  Chậu ghép trồng rau thông minh (1 bộ)
  Kích thước: D150 x R50 x C23 cm
  Chất liệu: Nhựa chịu nhiệt cao cấp

  Giá cũ: 580.000 đ

  Giá KM: 580.000 đ

  Đặt hàng
 • Chậu ghép trồng rau thông minh (4 bộ)

  Chậu ghép trồng rau thông minh (4 bộ)

  Chậu ghép trồng rau thông minh (4 bộ)
  Kích thước: D200xR50 x C23 cm
  Chất liệu: Nhựa chịu nhiệt cao cấp

  Giá cũ: 750.000 đ

  Giá KM: 750.000 đ

  Đặt hàng
 • Khay trồng rau trung trắng

  Khay trồng rau trung trắng

   An toàn cho người dùng: Nhựa nguyên sinh không độc hại.
  - Chống phai màu: sản phẩm đạt tiêu chuẩn EU với mức chống phai màu đạt cao nhất 5/5.
  - Độ bền  4- 5 năm;
  - Nhiều màu sắc để lựa chọn: màu được phối theo những tông màu hiện đại của năm;
  - Thân thiện môi trường

  Giá cũ: 75.000 đ

  Giá KM: 75.000 đ

  Đặt hàng
 • Khay trồng rau trung đen

  Khay trồng rau trung đen

  Khay trồng rau trung trắng 
  Kích thước: 660x385x150
  An toàn cho người dùng: Nhựa nguyên sinh không độc hại.
  - Chống phai màu: sản phẩm đạt tiêu chuẩn EU với mức chống phai màu đạt cao nhất 5/5.
  - Độ bền  4- 5 năm;
  - Nhiều màu sắc để lựa chọn: màu được phối theo những tông màu hiện đại của năm;
  - Thân thiện môi trường

  Giá cũ: 60.000 đ

  Giá KM: 60.000 đ

  Đặt hàng
 • Khay trồng rau trung xanh

  Khay trồng rau trung xanh

  An toàn cho người dùng: Nhựa nguyên sinh không độc hại.
  - Chống phai màu: sản phẩm đạt tiêu chuẩn EU với mức chống phai màu đạt cao nhất 5/5.
  - Độ bền  4- 5 năm;
  - Nhiều màu sắc để lựa chọn: màu được phối theo những tông màu hiện đại của năm;
  - Thân thiện môi trường

  Giá cũ: 68.000 đ

  Giá KM: 68.000 đ

  Đặt hàng
 • Khay trồng rau bé trắng

  Khay trồng rau bé trắng

  An toàn cho người dùng: Nhựa nguyên sinh không độc hại.
  - Chống phai màu: sản phẩm đạt tiêu chuẩn EU với mức chống phai màu đạt cao nhất 5/5.
  - Độ bền  4- 5 năm;
  - Nhiều màu sắc để lựa chọn: màu được phối theo những tông màu hiện đại của năm;
  - Thân thiện môi trường

  Giá cũ: 66.000 đ

  Giá KM: 66.000 đ

  Đặt hàng
 • Khay trồng rau bé xanh lam

  Khay trồng rau bé xanh lam

  - An toàn cho người dùng: Nhựa nguyên sinh không độc hại.
  - Chống phai màu: sản phẩm đạt tiêu chuẩn EU với mức chống phai màu đạt cao nhất 5/5.
  - Độ bền  4- 5 năm;
  - Nhiều màu sắc để lựa chọn: màu được phối theo những tông màu hiện đại của năm;
  - Thân thiện môi trường

  Giá cũ: 59.000 đ

  Giá KM: 59.000 đ

  Đặt hàng
 • Khay trồng rau bé đen

  Khay trồng rau bé đen

  - An toàn cho người dùng: Nhựa nguyên sinh không độc hại.
  - Chống phai màu: sản phẩm đạt tiêu chuẩn EU với mức chống phai màu đạt cao nhất 5/5.
  - Độ bền  4- 5 năm;
  - Nhiều màu sắc để lựa chọn: màu được phối theo những tông màu hiện đại của năm;
  - Thân thiện môi trường

  Giá cũ: 55.000 đ

  Giá KM: 55.000 đ

  Đặt hàng
 • Khay trồng rau trắng sâu

  Khay trồng rau trắng sâu

  - An toàn cho người dùng: Nhựa nguyên sinh không độc hại.
  - Chống phai màu: sản phẩm đạt tiêu chuẩn EU với mức chống phai màu đạt cao nhất 5/5.
  - Độ bền  4- 5 năm;
  - Nhiều màu sắc để lựa chọn: màu được phối theo những tông màu hiện đại của năm;
  - Thân thiện môi trường

  Giá cũ: 97.500 đ

  Giá KM: 97.500 đ

  Đặt hàng
 • Khay trồng rau xanh sâu

  Khay trồng rau xanh sâu

  - An toàn cho người dùng: Nhựa nguyên sinh không độc hại.
  - Chống phai màu: sản phẩm đạt tiêu chuẩn EU với mức chống phai màu đạt cao nhất 5/5.
  - Độ bền  4- 5 năm;
  - Nhiều màu sắc để lựa chọn: màu được phối theo những tông màu hiện đại của năm;
  - Thân thiện môi trường

  Giá cũ: 90.000 đ

  Giá KM: 90.000 đ

  Đặt hàng
 • Khay trồng rau đen sâu

  Khay trồng rau đen sâu

  - An toàn cho người dùng: Nhựa nguyên sinh không độc hại.
  - Chống phai màu: sản phẩm đạt tiêu chuẩn EU với mức chống phai màu đạt cao nhất 5/5.
  - Độ bền  4- 5 năm;
  - Nhiều màu sắc để lựa chọn: màu được phối theo những tông màu hiện đại của năm;
  - Thân thiện môi trường

  Giá cũ: 82.500 đ

  Giá KM: 82.500 đ

  Đặt hàng
 • Khay trồng rau trắng nông

  Khay trồng rau trắng nông

  - An toàn cho người dùng: Nhựa nguyên sinh không độc hại.
  - Chống phai màu: sản phẩm đạt tiêu chuẩn EU với mức chống phai màu đạt cao nhất 5/5.
  - Độ bền  4- 5 năm;
  - Nhiều màu sắc để lựa chọn: màu được phối theo những tông màu hiện đại của năm;
  - Thân thiện môi trường

  Giá cũ: 92.000 đ

  Giá KM: 92.000 đ

  Đặt hàng
 • Khay trồng rau xanh nông

  Khay trồng rau xanh nông

  - An toàn cho người dùng: Nhựa nguyên sinh không độc hại.
  - Chống phai màu: sản phẩm đạt tiêu chuẩn EU với mức chống phai màu đạt cao nhất 5/5.
  - Độ bền  4- 5 năm;
  - Nhiều màu sắc để lựa chọn: màu được phối theo những tông màu hiện đại của năm;
  - Thân thiện môi trường

  Giá cũ: 70.000 đ

  Giá KM: 70.000 đ

  Đặt hàng
 • Khay trồng rau đen nông

  Khay trồng rau đen nông

  - An toàn cho người dùng: Nhựa nguyên sinh không độc hại.
  - Chống phai màu: sản phẩm đạt tiêu chuẩn EU với mức chống phai màu đạt cao nhất 5/5.
  - Độ bền  4- 5 năm;
  - Nhiều màu sắc để lựa chọn: màu được phối theo những tông màu hiện đại của năm;
  - Thân thiện môi trường

  Giá cũ: 62.000 đ

  Giá KM: 62.000 đ

  Đặt hàng